Kaaos Company


Internet: www.danceabilityfinland.com/kaaos_company
Email: kaaos@danceabilityfinland.com

Taiteellinen johtaja / Artistic Director
Sally Davison, kaaos@danceabilityfinland.com, +358 400 843 689

Tuottaja / Producer (Aurora Borealis)
Pauliina Alanko, kaaos@danceabilityfinland.com, +358 400 664 799


Aikaisempia esityksiä - Previous performances:


  • 2011&2012: Human Garden  (ohj & koreogr. / dir. & choreogr: Sally Davison; Helsinki, Kööpenhamina/Copenhagen, Turku)
  • 2010: Kaleidoscope - Erilaisuuden sietämätön kauneus / Kaleidoscope - The Unbearable Beauty of Difference (ohj & koreogr. / dir. & choreogr: Sally Davison; Malmitalo, Helsinki, Logomo, Turku, ym. Katso traileri / Watch trailer)********

Kaaos Company on yksi merkittävimmistä suomalaisista integroidun tanssin ryhmistä, joka laajentaa tanssin rajoja luomalla vammaisten ja ei-vammaisten esiintyjien yhteisiä tanssiteoksia ja performansseja. Tarkoituksena on hälventää ihmisten välisiä näennäisiä eroavaisuuksia ja paljastaa niiden takana oleva kaikille samankaltainen ihmisenä olemisen kokemus. Kaaos Companyn tuotannosta vastaa DanceAbility Finland ry.

Kaaos Company is one of the most significant integrated dance companies in Finland. Our mission is to expand the boundaries in the field of dance creating work that dissolves distinction between disabled and non disabled revealing the shared experience of being human. The producer of the Company is DanceAbility Finland (Association).

DanceAbility Finland ry on voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tehtävänä on edistää esteetöntä, integroitua tanssia ja murtaa ennakkoluuloja vammaisuuden rajoitteista. DanceAbility Finland pyrkii jatkuvasti etsimään raikkaita tapoja rikkoa tanssin ja ilmaisun rajoja työpajoissaan ja tanssiesityksissään. Luomme jokaiselle halukkaalle tilaisuuden tanssin kokemiseen ja tanssista nauttimiseen. Tanssin, liikkeen ja tietoisen havainnoinnin kautta on mahdollista jakaa toisten kanssa jotain sellaista, mitä ei voi yksin kokea, ja missä mikä tahansa on mahdollista.

DanceAbility Finland is a non-profit organization continually forging new frontiers in dance through workshops and demonstrations. We provide the possibility for anyone who wishes to dance the opportunity to do so. Through dancing, exploring and sharing movement it becomes possible to discover the potential that exists between two that cannot happen as one and where everything becomes possible.